Velg leilighet

Inviterer nye boligkjøpere til deleie

–⁠ Veldig mange er i dag holdt utenfor boligmarkedet, fordi de ikke har egenkapital nok til å kjøpe bolig

(Gjengitt med tillatelse fra Kronstadposten)

– Ved å kunne kjøpe en eierandel på 30-, 50- eller 70 prosent av boligen, økes mulighetene for mange flere til å realisere boligdrømmen, forteller Oddmund N. Eriksen i en pressemelding, og presiserer at ordningen både gjelder for både nybygg og brukte boliger. Målet skal være at deleierne etter få år vil kunne øke eierandelen sin, og etter hvert bli 100 prosent eiere av sin egen, nye bolig. Gjennom å betale avdrag i stedet for husleie, og ved å bli godskrevet for verdiøkningen på boligen, skal egenkapitalen øke og mulighetene for refinansiering vil da legge til rette for en økning i eierbrøken.

Regiondirektør Oddmund N. Eriksen. Foto: Line Owren

Partner med erfaring

Det er selskapet Coo som er Bonords partner ved lanseringen av Bonord Deleie, og som vil ha den direkte kontakten med de mulige boligkjøperne, fra introduksjonsmøter og utarbeidelse av løsningsforslag, til søknad om finansiering, budrunder og boligkjøp. 

– Vi har siden 2020 jobbet for å hjelpe dem som har inntekt og betjeningsevne til å håndtere et boliglån, men som mangler deler av egenkapitalen som skal til for å oppfylle utlånsforskriftens krav om minimum 15 prosent egenkapital. Vi hjelper med nødvendig egenkapital, som gjør at kunden kan kjøpe den boligen de ønsker – fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør, forklarer Odd Egil Flokketveit, som er leder for salg og marked i Coo. 

Flokketveit beskriver modellen som «enkel, balansert og motiverende» for medlemmene. – Vårt mål er å hjelpe flest mulig av Bonord-medlemmene til å eie og bo i egen bolig. Har du tilstrekkelig betjeningsevne og noe egenkapital, kan du kjøpe bolig gjennom Bonord Deleie, avslutter han.